Postup a podmienky návštev v Zariadení pre seniorov Dubina m.r.o v Špecializovanom zariadení Prejta od 10.05.2022

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku a na základe usmernenia MZ SR, MPSVaR SR a RÚVZ v Považskej Bystrici, od dnešného dňa sú povolené návštevy v interiéri zariadenia u ležiacich a ťažko mobilných klientov.
MPSVaR v usmernení pre poskytovateľov pobytových sociálnych služieb odporúča dodržiavať tieto opatrenia:

Návštevy:

 • návštevy sú povolené ku ležiacim klientom a klientom v terminálnom za dodržania prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom
 • návštevy musia vypísať čestné prehlásenie o svojom zdravotnom stave
 • odporúčané sú dve osoby z jednej domácnosti na jednu návštevu
 • návštevy v exteriéri ( záhrada ) nemusia mať prekryté dýchacie cesty a nevypisujú čestné prehlásenie

Opustenie zariadenia do domáceho prostredia:

 • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie ) dlhšej ako 3 dni budú testovaní odborným personálom ihneď pri príchode do zariadenia a obyvateľ musí po návrate z dovolenky do zariadenia zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude opäť testovaný Ag testom
 • obyvatelia po návrate z dovolenky ( hospitalizácie, návštevy ) kratšej ako 3 dni musí zotrvať v karanténe na svojej izbe 3 dni a následne bude testovaný Ag testom
 • priebežné testovanie klientov Ag testami bude realizované podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v zariadení ( v prípade výskytu pozitívneho klienta budeme postupovať podľa usmernenia z RÚVZ v Pov.Bystrici )

Zamestnanci:

 • zamestnanci budú používať pri práci ochranné pracovné pomôcky – rukavice, respirátory/rúška, dezinfekciu
 • zamestnanci si budú realizovať samotestovanie pridelenými Ag testami podľa svojho aktuálneho zdravotného stavu ( pri príznakoch respiračného ochorenia alebo po kontakte s pozitívnou osobou )
 • testovanie bude realizované zamestnávateľom podľa usmernenia RÚVZ

10.05.2022 Mgr.Kollmanová Iveta
riaditeľka ZpS Dubina

Voľné pracovné miesta

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,
Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme do zamestnania

kuchárku na trvalý pracovný pomer

Bližšie informácie:
Telefón: 0905 473 195 (riaditeľka)
0917 665 813 (vedúca stravovacej prevádzky)
E – mail:
riaditel@dubina.org
www: www.dubina.org

Voľné pracovné miesta

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,
Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme do zamestnania

vedúcu sestru ošetrovateľského úseku
do prevádzky Špecializované zariadenie Prejta

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa, odbor ošetrovateľstvo +
pomaturitné špecializačné štúdium, prax minimálne 5 rokov.
Plat: od 1400 ,- eur v závislosti od praxe

Bližšie informácie:
Telefón: 0905 473 195 (riaditeľka)
E – mail:
riaditel@dubina.org
www: www.dubina.org

2% DANE

Pomáhajme spoločne tým, ktorí to najviac potrebujú.

2 %

Vážení priatelia a podporovatelia Zariadenia pre seniorov Dubina,

dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu pomoc a podporu

poukázaním 2% z daní za rok 2021.

Pri našom Zariadení pre seniorov máme založené

občianske združenie s názvom  „Dubinka“.

Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby a  poskytovať ich na vysokej profesionálnej úrovni  napĺňaním  potrieb a očakávaní  našich klientov.

Našou hlavnou motiváciou je vrátiť starostlivosť našim seniorom, rodičom a starým rodičom za to, čo pre nás robili po celý život.

Pre niekoho 2% z dane z príjmu nemusia predstavovať veľkú sumu, no my vďaka nim dokážeme veľa. Získané financie nám pomôžu  pri denných aktivitách, ktoré vedú k spokojnosti našich klientov a k zlepšeniu kvality ich života.

Vďaka vašim 2% z dane sa stanete súčasťou šírenia dobrých myšlienok a podpory  tých  najzraniteľnejších. Vďaka vašej pomoci môžeme napĺňať naše poslanie, ktorým je nielen odborne, ale aj s láskou a pochopením pomáhať starým ľuďom,    ktorí to potrebujú.

Podporte dobrú vec, spolu dokážeme viac.

Názov:Dubinka o. z.
IČO:    52581187.
Právna forma:Občianske združenie
Ulica:Pod hájom 1291/119
Mesto:Dubnica nad Váhom
PSČ:01841
Bankový účet:SK45 0900 0000 0051 8527 4843, Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Editovateľné tlačivo na 2 % z dane za rok 2021 si môžete stiahnuť tu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO_2021

AKO POSTUPOVAŤ

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Dubinka o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom  
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):52581187
 1. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Dubinka o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom  
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):52581187
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Dubinka o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom  
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):52581187
 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Voľné pracovné miesta

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,
Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme do zamestnania
zdravotníckych pracovníkov – zdravotné sestry a opatrovateľky.
Privítame aj občanov z Ukrajiny.
Poradíme a pomôžeme pri začleňovaní do nášho kolektívu a spoločnosti.

Bližšie informácie:
Telefón: 0905 473 195 (riaditeľka)
E – mail:
riaditel@dubina.org
www: www.dubina.org

Návštevy v zariadení

návštevy

Voľné pracovné miesta

Skupinové aktivity

Naše aktivity

Návšteva intervenčného tímu MZ

V stredu, 03.03.2021 Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o navštívili pracovníci
Intervenčeného tímu MZ SR spolu s lekármi z nadácie „ Lekári bez hraníc“. Strávili v našom
zariadení celý deň . Zaujímali sa hlavne o to, ako zvládame túto náročnú „covidovú“dobu .
Prešli sa po celom zariadení a navštívili aj poschodie, na ktorom máme toho času niekoľko
pozitívne testovaných klientov. Lekári všetkých týchto klientov vyšetrili a porozprávali sa
s nimi, vysvetlili im spôsob a možnosti liečby. Klienti veľmi ocenili ich profesionálny, ale aj
ľudský prístup.
So zamestnancami hovorili o preventívnych opatreniach proti šíreniu nákazy Covid-19,
názorne predviedli inštruktáž používania ochranných pracovných pomôcok, diskutovali
o problémoch, s ktorými sa ako zariadenie a zamestnanci stretávame. Poskytli nám niekoľko
nápadov a námetov, ktorými by sme ešte mohli skvalitniť našu prácu. Pretože vždy sa dá niečo
vylepšiť a niekedy aj zdanlivá maličkosť pomôže ochrániť zdravie zamestnancov a klientov.
Na konci dňa, v závere návštevy, našu prácu, nastavenie preventívnych opatrení a starostlivosť
o pozitívnych klientov zhodnotili ako veľmi dobré. V rámci možností sociálneho
zariadenia poskytujeme adekvátnu a správnu starostlivosť našim klientom. Vyjadrili nám
uznanie za odvádzanú prácu a ponúkli nám možnosť ďalšej spolupráce, ktorú vedenie
zariadenia veľmi oceňuje.

OZNAM O SČÍTANÍ

Oznamujeme Vám, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v Zariadení pre seniorov DUBINA m.r.o. a v špecializovanom zariadení bude prebiehať v čase od 01.04.2021 do 31.10.2021. Klientov zariadenia elektronicky zaregistruje priamo v zariadení sociálna pracovníčka Mgr. Viera Kňažeková. Nie je potrebné individuálne registrovanie rodinnými príslušníkmi. V prípade, že klientov už zaregistrovala rodina, oznámte túto skutočnosť sociálnej pracovníčke na mobilnom čísle 0940 943 453.