OZNAM O SČÍTANÍ

Oznamujeme Vám, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 v Zariadení pre seniorov DUBINA m.r.o. a v špecializovanom zariadení bude prebiehať v čase od 01.04.2021 do 31.10.2021. Klientov zariadenia elektronicky zaregistruje priamo v zariadení sociálna pracovníčka Mgr. Viera Kňažeková. Nie je potrebné individuálne registrovanie rodinnými príslušníkmi. V prípade, že klientov už zaregistrovala rodina, oznámte túto skutočnosť sociálnej pracovníčke na mobilnom čísle 0940 943 453.