GDPR:

Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o.

Pod hájom 1291/119

Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba.gdpr@dubina.org

Tel. : 0907 874209,  0918 449967, 0915 886824