Oznam:

Najefektívnejším spôsobom kontroly súčasnej pandémie nového ochorenia COVID-19 je očkovanie. Za týmto účelom pripravilo MZ SR vakcinačnú stratégiu, ktorá obsahuje aj prioritizáciu konkrétnych populačných a profesijných skupín . Klienti a zamestnanci zariadení sociálnych služieb patria medzi obyvateľov , ktorí budú očkovaní v prvej vlne. Očkovanie klientov aj zamestnancov proti ochoreniu Covid-19 bude prebiehať vo štvrtok 11.02.2021 v Zps Dubina a v piatok 12.02.2021 v ŠZ Prejta . Očkovať nás prídu pracovníci Výjazdovej očkovacej služby.

V dňoch 11.03. a 12.03.2021 sa realizovalo v ZPS DUBINA a ŠZ Prejta očkovanie klientov a zamestancov II dávkou vakcíny proti koronavírusu. Očkovanie prebehlo bez komplikácií a výraznejších vedľajších účinkov.


Zps Dubina, m.r.o. má vypracovaný Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb.

 COVID-19


Iné: