Voľné pracovné miesta

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,
Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme do zamestnania

kuchárku na trvalý pracovný pomer

Bližšie informácie:
Telefón: 0905 473 195 (riaditeľka)
0917 665 813 (vedúca stravovacej prevádzky)
E – mail:
riaditel@dubina.org
www: www.dubina.org