Návšteva intervenčného tímu MZ

V stredu, 03.03.2021 Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o navštívili pracovníci
Intervenčeného tímu MZ SR spolu s lekármi z nadácie „ Lekári bez hraníc“. Strávili v našom
zariadení celý deň . Zaujímali sa hlavne o to, ako zvládame túto náročnú „covidovú“dobu .
Prešli sa po celom zariadení a navštívili aj poschodie, na ktorom máme toho času niekoľko
pozitívne testovaných klientov. Lekári všetkých týchto klientov vyšetrili a porozprávali sa
s nimi, vysvetlili im spôsob a možnosti liečby. Klienti veľmi ocenili ich profesionálny, ale aj
ľudský prístup.
So zamestnancami hovorili o preventívnych opatreniach proti šíreniu nákazy Covid-19,
názorne predviedli inštruktáž používania ochranných pracovných pomôcok, diskutovali
o problémoch, s ktorými sa ako zariadenie a zamestnanci stretávame. Poskytli nám niekoľko
nápadov a námetov, ktorými by sme ešte mohli skvalitniť našu prácu. Pretože vždy sa dá niečo
vylepšiť a niekedy aj zdanlivá maličkosť pomôže ochrániť zdravie zamestnancov a klientov.
Na konci dňa, v závere návštevy, našu prácu, nastavenie preventívnych opatrení a starostlivosť
o pozitívnych klientov zhodnotili ako veľmi dobré. V rámci možností sociálneho
zariadenia poskytujeme adekvátnu a správnu starostlivosť našim klientom. Vyjadrili nám
uznanie za odvádzanú prácu a ponúkli nám možnosť ďalšej spolupráce, ktorú vedenie
zariadenia veľmi oceňuje.