ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

prijme sestry


• plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,
• minimálne 1000,- eur + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP


prijme sanitárov a opatrovateľky


• plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,
• minimálne 800,- eur + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                   
E – mail:  riaditel@dubina.org