Entries by

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „vedúca sestra“

———————————————————————————————– Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom v súlade s ustanoveniami § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície                                                   vedúca sestra Náplň práce: Riadenie chodu sociálno – zdravotného úseku, vedenie pracovného kolektívu. Koordinovanie […]

Zverejnenie výsledku výberového konania

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.           Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom———————————————————————————————–Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce voverejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberovéhokonania na funkciu vedúci/vedúca prevádzkového úseku Zps Dubina m.r.o , ktoré sakonalo 21.11.2022 . Výberového konania na obsadzovanú funkciu vedúci/vedúca […]

Pracovná ponuka

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.           Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom ———————————————————————————————–                        prijme   inštruktorku  sociálnej  rehabilitácie Požadovaná kvalifikácia: minimálne úplné stredné vzdelanie kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie  (v rozsahu 150 hodín)  Platové podmienky:   plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o […]

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o. Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom    

v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta počas dlhodobej práceneschopnosti terajšej vedúcej prevádzkového úseku s predpokladom trvalého pracovného pomeru                                        vedúci/vedúca  prevádzkového úseku Náplň práce: riadenie chodu prevádzkového úseku, vedenie pracovného kolektívu, vykonávanie verejného obstarávania, organizovanie a plánovanie práce,  analyzovanie a riešenie problémov, zabezpečovanie […]

POĎAKOVANIE DARCOM 2% Z DANÍ

Naše  srdečné  poďakovanie patrí  všetkým Vám, ktorí ste nám prejavili  dôveru a venovali  2 %  zo svojich  odovzdaných  daní  nášmu  združeniu. Váš  krok je  prejavom  spolupatričnosti, empatie a pochopenia.  Stali ste sa  súčasťou  šírenia dobrých myšlienok a podpory  tých  najzraniteľnejších. Vaše príspevky pomôžu skvalitniť a spríjemniť život našim seniorom, rodičom a starým rodičom za to, čo pre […]

          Zverejnenie výsledkov výberového konania na funkciu vedúci /a                                                        

                            stravovacieho úseku  ZpS Dubina m.r.o Dňa 29. júna  2022 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu vedúci /a stravovacieho úseku ZpS Dubina m.r.  Overovali sa schopnosti a odborné znalosti uchádzača, posúdili sa osobnostné a morálne predpoklady uchádzača. Výberového konania sa zúčastnili: 1. Dis Lenka Pučeková Výberová komisia vybrala  do funkcie vedúcej stravovacieho úseku ZpS Dubina […]

ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

prijme sestry • plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorýchzamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplneníniektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,• minimálne 1000,- eur + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP prijme sanitárov a opatrovateľky • plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. – […]

                  ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,                         Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme  sestry ·         plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe, ·         minimálne 1000,- eur  + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP                             prijme  sanitárov a opatrovateľky ·         plat určený podľa zákona 553/2003 […]

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

V súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúci/vedúca stravovacieho úseku Náplň práce: riadenie chodu stravovacieho úseku, zodpovednosť za dodržiavanie hygienických a epidemiologických predpisov stravovacej prevádzky, vedenie pracovného kolektívu, spolupráca pri verejnom obstarávaní, spracovávanie došlých faktúr, analyzovanie a riešenie […]

2% DANE

Pomáhajme spoločne tým, ktorí to najviac potrebujú. 2 % Vážení priatelia a podporovatelia Zariadenia pre seniorov Dubina, dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu pomoc a podporu poukázaním 2% z daní za rok 2021. Pri našom Zariadení pre seniorov máme založené občianske združenie s názvom  „Dubinka“. Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby a  poskytovať ich na vysokej profesionálnej […]