Zverejnenie výsledku výberového konania

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.
           Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom

———————————————————————————————–
Na základe ustanovenia § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, oznamujeme výsledok výberového
konania na funkciu vedúci/vedúca prevádzkového úseku Zps Dubina m.r.o , ktoré sa
konalo 21.11.2022 .

Výberového konania na obsadzovanú funkciu vedúci/vedúca prevádzkového úseku
Zps Dubina m.r.o. sa zúčastnili  piati  uchádzači. Výberová komisia v rámci výberového
procesu overila ich schopnosti a odborné znalosti, ako aj všeobecný prehľad a na základe zhodnotenia výsledkov konštatuje, že Bc. Ladislav Fuka  sa umiestnil
na 1. mieste v poradí.  Na základe výsledkov výberová komisia navrhuje úspešného
uchádzača – Bc. Ladislava Fuku   vymenovať za vedúceho  prevádzkového úseku
Zps Dubina m.r.o.

Dubnica nad Váhom 24.11.2022                                                Mgr. Iveta  Kollmanová

                                                                                                 riaditeľka ZpS Dubina m.r.o