Poďakovanie sponzorom

  • Lekáreň pod hájom Dubnica nad Váhom
  • Adient Slovakia, s.r.o.
  • Porsche Werkzeugbau, s.r.o.
  • O. Z. Inštitút pre otázky samosprávy
  • Asana, s.r.o.
  • PRIVATEX-PYRO, s.r.o.
  • Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  • p. Lukáč Vladimír

a ostatní anonymní darcovia