Dubina, m.r.o.

IČO: 00632333

Kollmanová Iveta, Mgr.  – riaditeľka
E-mail: riaditel@dubina.org
Mobil: +421 905 473 195

V prípade poskytnutia informácii ohľadne umiestnenia prijímateľa sociálnej služby, kontaktujte sociálnu pracovníčku ZpS alebo ŠZ (viď kontakty nižšie). 


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Pod hájom 1291/119
018 41 Dubnica nad Váhom

STÁLA SLUŽBA:

1. BUDOVA

1. oddelenie (1. a 2. poschodie)
Mobil: +421 917 748 677

2. oddelenie (3. a 4. poschodie)
Mobil: +421 905 591 952

2. BUDOVA

3. oddelenie (1. a 2. poschodie)
Mobil: +421 917 645 904

4. oddelenie (3. a 4. poschodie)
Mobil: +421 905 283 526

Mgr. Terézia Bečárová – hlavná sestra
E-mail: hlavnasestra@dubina.org
Mobil: +421 918 449 967

Bc. Ladislav Fuka – technicko-prevádzkový pracovník
E-mail: ladislav.fuka@dubina.org
Mobil: +421 918 449 968

Mgr. Viera Kňažeková  – sociálna pracovníčka
E-mail: viera.knazekova@dubina.org
Mobil: +421 940 943 453

Mgr. Jana Novosadová  – sociálna pracovníčka
E-mail: jana.novosadova@dubina.org
Mobil: +421 948 840 849

Mgr. Martina Kanderková  – sociálna pracovníčka
E-mail: martina.kanderkova@dubina.org
Mobil: +421 918 535 378


Špecializované zariadenie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

špecializované zariadenie

Prejtská 131/152, Dubnica n/Váhom

STÁLA SLUŽBA
E-mail: szdubina.stanicnabuda@dubina.org, szdubina.stanicnabudb@dubina.org
Mobil:+421 905 531 152, +421 907 874 209, +421 948 905 984

Mgr., Bc. Marcela Formanová – hlavná sestra
E-mail: szdubina.hlavnasestra@dubina.org
Mobil: +421 948 097 787

Peter Hrnčiarik – technicko-prevádzkový pracovník
E-mail: szdubina.prevadzkar@dubina.org
Mobil: +421 908 765 328

Bc. Helena Budošová, Mgr. Ivana Waleková – sociálne pracovníčky
E-mail: szdubina.socialna@dubina.org
Mobil: +421 908 765 355