Dubina, m.r.o.

IČO: 00632333

Kollmanová Iveta, Mgr.  – riaditeľka
E-mail: riaditel@dubina.org
Mobil: +421 905 473 195

V prípade poskytnutia informácii ohľadne umiestnenia prijímateľa sociálnej služby, kontaktujte sociálnu pracovníčku ZpS alebo ŠZ (viď kontakty nižšie). 


Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
Pod hájom 1291/119
018 41 Dubnica nad Váhom

STÁLA SLUŽBA:

1. BUDOVA

1. oddelenie (1. a 2. poschodie)
Mobil: +421 917 748 677

2. oddelenie (3. a 4. poschodie)
Mobil: +421 905 591 952

2. BUDOVA

3. oddelenie (1. a 2. poschodie)
Mobil: +421 917 645 904

4. oddelenie (3. a 4. poschodie)
Mobil: +421 905 283 526

Mgr.Terézia Bečárová – hlavná sestra
E-mail: hlavnasestra@dubina.org
Mobil: +421 918 449 967

Ing. Anna Opatovská – technicko-prevádzkový pracovník
E-mail: anna.opatovska@dubina.org
Mobil: +421 918 449 968

Mgr. Viera Kňažeková  – sociálna pracovníčka
E-mail: viera.knazekova@dubina.org
Mobil: +421 940 943 453

Mgr. Jana Novosadová  – sociálna pracovníčka
E-mail: jana.novosadova@dubina.org
Mobil: +421 948 840 849

Mgr. Zuzana Cyprianová  – administratívny pracovník sociálnej agendy
E-mail: zuzana.cyprianova@dubina.org
Mobil: +421 918 535 378


Špecializované zariadenie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

špecializované zariadenie

Prejtská 131/152, Dubnica n/Váhom

STÁLA SLUŽBA
E-mail: szdubina.stanicnabuda@dubina.org, szdubina.stanicnabudb@dubina.org
Mobil:+421 905 531 152, +421 907 874 209, +421 948 905 984

Mgr. Patrik Moškurjak – hlavná sestra
E-mail: szdubina.hlavnasestra@dubina.org
Mobil: +421 948 097 787

Peter Hrnčiarik – technicko-prevádzkový pracovník
E-mail: szdubina.prevadzkar@dubina.org
Mobil: +421 908 765 328

Bc. Helena Budošová, Mgr. Ivana Waleková – sociálne pracovníčky
E-mail: szdubina.socialna@dubina.org
Mobil: +421 908 765 355