Pracovná ponuka

Zariadenie pre seniorov DUBINA, m.r.o.          

Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica  nad  Váhom

———————————————————————————————–

                       prijme   inštruktorku  sociálnej  rehabilitácie

Požadovaná kvalifikácia:

  • minimálne úplné stredné vzdelanie
  • kurz inštruktora sociálnej rehabilitácie  (v rozsahu 150 hodín) 

Platové podmienky:   plat určený podľa zákona 553/2003 Z.z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe

Pracovný čas: jednozmenná prevádzka

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                    E – mail: 
riaditel@dubina.org