2% DANE

Pomáhajme spoločne tým, ktorí to najviac potrebujú.

2 %

Vážení priatelia a podporovatelia Zariadenia pre seniorov Dubina,

dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu pomoc a podporu

poukázaním 2% z daní za rok 2021.

Pri našom Zariadení pre seniorov máme založené

občianske združenie s názvom  „Dubinka“.

Naším cieľom je poskytovať kvalitné služby a  poskytovať ich na vysokej profesionálnej úrovni  napĺňaním  potrieb a očakávaní  našich klientov.

Našou hlavnou motiváciou je vrátiť starostlivosť našim seniorom, rodičom a starým rodičom za to, čo pre nás robili po celý život.

Pre niekoho 2% z dane z príjmu nemusia predstavovať veľkú sumu, no my vďaka nim dokážeme veľa. Získané financie nám pomôžu  pri denných aktivitách, ktoré vedú k spokojnosti našich klientov a k zlepšeniu kvality ich života.

Vďaka vašim 2% z dane sa stanete súčasťou šírenia dobrých myšlienok a podpory  tých  najzraniteľnejších. Vďaka vašej pomoci môžeme napĺňať naše poslanie, ktorým je nielen odborne, ale aj s láskou a pochopením pomáhať starým ľuďom,    ktorí to potrebujú.

Podporte dobrú vec, spolu dokážeme viac.

Názov:Dubinka o. z.
IČO:    52581187.
Právna forma:Občianske združenie
Ulica:Pod hájom 1291/119
Mesto:Dubnica nad Váhom
PSČ:01841
Bankový účet:SK45 0900 0000 0051 8527 4843, Slovenská sporiteľňa, a. s.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Editovateľné tlačivo na 2 % z dane za rok 2022 si môžete stiahnuť tu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO_2021

AKO POSTUPOVAŤ

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Dubinka o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom  
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):52581187
 1. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Dubinka o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom  
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):52581187
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Dubinka o. z.
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:Pod hájom 1291/119, 018 41  Dubnica nad Váhom  
Právna forma:Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):52581187
 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.