ZARIADENIE PRE SENIOROV DUBINA m.r.o,                         Pod hájom 1291/119 Dubnica nad Váhom

prijme  sestry

·         plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe,

·         minimálne 1000,- eur  + dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP

                            prijme  sanitárov a opatrovateľky

·         plat určený podľa zákona 553/2003 Z. z. –  Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov s prihliadnutím na dĺžku praxe, 

·         minimálne 800,- eur +  dochádzkový bonus + príplatky podľa ZP

Bližšie informácie:    tel:  0905 473 195  (riaditeľka)
                                    E – mail: 
riaditel@dubina.org