Entries by

Návšteva intervenčného tímu MZ

V stredu, 03.03.2021 Zariadenie pre seniorov Dubina m.r.o navštívili pracovníciIntervenčeného tímu MZ SR spolu s lekármi z nadácie „ Lekári bez hraníc“. Strávili v našomzariadení celý deň . Zaujímali sa hlavne o to, ako zvládame túto náročnú „covidovú“dobu .Prešli sa po celom zariadení a navštívili aj poschodie, na ktorom máme toho času niekoľkopozitívne testovaných klientov. […]

Návštevy klientov v zariadení a bezpečný pobyt klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia

Opustenie zariadenia: Na zabezpečenie ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 sú odporúčané MPSVaR SR  nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia Na Vianoce  môžu ísť k svojim rodinám tí klienti, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po […]