Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. je kombinované zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré tvoria:

  • Zariadenie pre seniorov– so sídlom Pod hájom 1291/119, Dubnica n/Váhom (kapacita 180 miest)
  • Špecializované zariadenie– so sídlom Prejtská 131/152, Dubnica n/Váhom (kapacita 69 miest)

Zriaďovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom.
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia.
Organizácia má právnu subjektivitu.