Zmluvy 2022

Ošetrovateľská starostlivosť

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode

Príkazná zmluva 06/2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode

Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode

Zmluva na servisné služby

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služby

Príkazná zmluva 13/2022

Rámcová dohoda nitrilové rukavice

Poistná zmluva

Poistná zmluva

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Rámcová dohoda mäso a mäsové výrobky

Rámcová dohoda ovocie a zelenina

Rámcová dohoda čerstvé vajcia

Rámcová dohoda chlieb a pečivo

Rámcová dohoda mlieko a mliečne výrobky

Rámcová dohoda mrazená hydina a mrazené výrobky

Rámcová dohoda rôzne druhy potravín

Rámcová dohoda zákusky

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Rámcová dohoda čistiace prostriedky

Darovacia zmluva – Fresenius

Darovacia zmluva – manželia Koričanskí

Darovacia zmluva – Continental Matador Rubber