Príkazná zmluva 1

Príkazná zmluva 2

Príkazná zmluva 3

Príkazná zmluva 4

Príkazná zmluva 5

Príkazná zmluva 6

Príkazná zmluva 7

Príkazná zmluva 8

Zmluvy Február 2021

Príkazná zmluva 1

Príkazná zmluva 2

Zmluvy júl 2021

Rámcová dohoda mäso a mäsové výrobky

Rámcová dohoda zákusky

Rámcová dohoda rôzne druhy potravín

Rámcová dohoda mrazená hydina a zelenina

Rámcová dohoda mlieko a mliečne výrobky

Rámcová dohoda chlieb a pečivo

Rámcová dohoda vajcia

Rámcová dohoda čerstvé ovocie a zelenina

Zmluva UNION

Zmluva ALFACLINIK

Dodatok k zmluve Alfaclinik

Zmluva AQUA PRO

Zmluva licenčná CYGNUS

Dodatok k zmluve CYGNUS

Zmluva o GDPR s CYGNUS

Dohoda o spolupráci

Dodatok k zmluve

Príkazná zmluva 31

Dohoda o ukončení zmluvy

Zmluva Dôvera

Dodatok č.1 k zmluve Dôvera

Zmluva o elektronickej komunikácii

Príkazná zmluva 32

Príkazná zmluva 33

Príkazná zmluva 34

Zmluva o poskytovaní

Príkazná zmluva 37

Alfaclinic ukončenie

Dodatok Osobný údaj

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č.1 k Rámcovej dohode

Zmluva – IT služby

Union – dodatok č. 1

Kúpna zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o dodávke elektriny

Dodatok č.6 – dodávka tepla

Dodatok č. 1 – mlieko,mliečne výrobky

Dodatok č.1 – rôzne druhy potravín

Zmluva ošetrovateľská starostlivosť