Príkazná zmluva 1

Príkazná zmluva 2

Príkazná zmluva 3

Príkazná zmluva 4

Príkazná zmluva 5

Príkazná zmluva 6

Príkazná zmluva 7

Príkazná zmluva 8

Zmluvy Február 2021

Príkazná zmluva 1

Príkazná zmluva 2

Zmluvy júl 2021

Rámcová dohoda mäso a mäsové výrobky

Rámcová dohoda zákusky

Rámcová dohoda rôzne druhy potravín

Rámcová dohoda mrazená hydina a zelenina

Rámcová dohoda mlieko a mliečne výrobky

Rámcová dohoda chlieb a pečivo

Rámcová dohoda vajcia

Rámcová dohoda čerstvé ovocie a zelenina

Zmluva UNION

Zmluva ALFACLINIK

Dodatok k zmluve Alfaclinik

Zmluva AQUA PRO

Zmluva licenčná CYGNUS

Dodatok k zmluve CYGNUS

Zmluva o GDPR s CYGNUS

Dohoda o spolupráci

Dodatok k zmluve

Príkazná zmluva 31

Dohoda o ukončení zmluvy

Zmluva Dôvera

Dodatok k zmluve

Zmluva o elektronickej komunikácii

Príkazná zmluva 32

Príkazná zmluva 33

Príkazná zmluva 34

Zmluva o dôveryhodnej služby